Categories
Novosti Uncategorized

Provedba projekta „Aktiviraj se i pomozi!“ uz nužne epidemiološke mjere

Radnice u projektu „Aktiviraj se i pomozi!“ zaposlene su od 01.08.2020. godine u vrijeme kad je epidemija koronavirusa bila na svom minimumu i kad je broj oboljelih bio veoma nizak.

No, Gradsko društvo Crvenog križa Novska kao pružatelj socijalnih usluga upisan u Upisnik pružatelja socijalne skrbi kontinuirano provodi epidemiološke mjere vezane uz epidemiju koronavirusa (Covid 19) sukladno preporukama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te Hrvatskog Crvenog križa s ciljem zaštite života i zdravlja korisnika u epidemiji koronavirusa (Covid 19).

Socijalne usluge pružaju se s ciljem osnaživanja za život u zajednici i pružanja pomoći u situacijama koje ugrožavaju život, zdravlje i dobrobit korisnika. Svrha pružanja socijalnih usluga je prevencija socijalne isključenosti pojedinca, podržavanje života u prirodnoj zajednici i zaštita socijalno osjetljivih skupina građana od kršenja njihovih ljudskih prava. Socijalne usluge obuhvaćaju sve aktivnosti, mjere i programe koji su namijenjeni sprečavanju, prepoznavanju i rješavanju poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica te poboljšanju kvalitete života u zajednici.

Radnice su u prvom tjednu rada u kolovozu 2020. godine educirane za rad s korisnicima u uvjetima epidemije koronavirusa, budući da prognoze za jesen nisu nimalo optimistične i predstoji dugoročno balansiranje između koronavirusa i dobrobiti korisnika kako bi se mogućnost širenja zaraze svela na minimum.