Categories
Uncategorized

„Vaš dar za pravu stvar“ Hrvatskog Crvenog križa

Gradsko društvo Crvenog križa Novska osiguralo je kroz projekt Hrvatskog Crvenog križa „Vaš dar za pravu stvar“ pakete prehrambenih artikala za korisnike u projektu „Aktiviraj se i pomozi!“.

Paketi prehrambenih artikala sadrže osnovne prehrambene namirnice: sol, brašno, ulje, šećer, rižu, tjesteninu, juhu u vrećici, riblje i mesne konzerve, a podijeljeni su korisnicima u rujnu 2020. godine. Pakete su dijelile radnice za pomoć u kući zaposlene u projektu „Aktiviraj se i pomozi!“ kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.