Categories
Novosti Uncategorized

Provedba projekta „Aktiviraj se i pomozi!“ uz nužne epidemiološke mjere

Radnice u projektu „Aktiviraj se i pomozi!“ zaposlene su od 01.08.2020. godine u vrijeme kad je epidemija koronavirusa bila na svom minimumu i kad je broj oboljelih bio veoma nizak.

No, Gradsko društvo Crvenog križa Novska kao pružatelj socijalnih usluga upisan u Upisnik pružatelja socijalne skrbi kontinuirano provodi epidemiološke mjere vezane uz epidemiju koronavirusa (Covid 19) sukladno preporukama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te Hrvatskog Crvenog križa s ciljem zaštite života i zdravlja korisnika u epidemiji koronavirusa (Covid 19).

Socijalne usluge pružaju se s ciljem osnaživanja za život u zajednici i pružanja pomoći u situacijama koje ugrožavaju život, zdravlje i dobrobit korisnika. Svrha pružanja socijalnih usluga je prevencija socijalne isključenosti pojedinca, podržavanje života u prirodnoj zajednici i zaštita socijalno osjetljivih skupina građana od kršenja njihovih ljudskih prava. Socijalne usluge obuhvaćaju sve aktivnosti, mjere i programe koji su namijenjeni sprečavanju, prepoznavanju i rješavanju poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica te poboljšanju kvalitete života u zajednici.

Radnice su u prvom tjednu rada u kolovozu 2020. godine educirane za rad s korisnicima u uvjetima epidemije koronavirusa, budući da prognoze za jesen nisu nimalo optimistične i predstoji dugoročno balansiranje između koronavirusa i dobrobiti korisnika kako bi se mogućnost širenja zaraze svela na minimum.

Categories
Uncategorized

Potpisani Ugovori o radu s radnicama u projektu „Aktiviraj se i pomozi!“

Gradsko društvo Crvenog križa Novska potpisalo je 03. kolovoza 2020. godine Ugovore o radu na određeno vrijeme s radnicama u projektu „Aktiviraj se i pomozi!“

Projekt „Aktiviraj se i pomozi!“ (UP.02.1.1.13.0062) sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda Europske Unije, a dio sredstava osigurano je iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Gradsko društvo Crvenog križa Novska Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisalo je s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 3.714.365,00 kuna za razdoblje od 18 mjeseci provedbe Projekta. Partneri Gradskog društva Crvenog križa su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Kutina i Centar za socijalnu skrb Novska.

Projektom je predviđeno zapošljavanje 40 žena pripadnica ciljane skupine kojima se želi omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ranjivim skupinama s naglaskom na teško dostupna ruralna područja, te  snažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. Žene su zaposlene na 12 mjeseci, od 01.08.2020.-31.07.2021. godine.

Krajnji korisnici ovog Projekta osobe su starije životne dobi (65+) i osobe i nepovoljnom životnom položaju kojima će se pružati pomoć u kući tijekom 12 mjeseci provedbe Projekta. Budući da su radnice zaposlene u epidemiji koronavirusa (COVID-19) Gradsko društvo Crvenog križa Novska provelo je potpisivanje Ugovora o radu u četiri skupine po 10 žena, kako bi se osigurali i epidemiološki uvjeti, a radnice su upoznate i s uvjetima rada u epidemiji koronavirusa (COVID-19).